Търсене в сайта

Пазар на едро на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазар на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи (Пазари 2 и 3 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007г. ):

 

·         Окончателно решение

 

·         Приложение към решението (пазарен анализ)

 

·         Становища, постъпили по време на проведените обществени обсъждания със заинтересованите предприятия и становища на Комисията за защита на конкуренцията:

 

                  1. Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 859 от 01.09.2011г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

              Становище „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

              Становище „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

 

              Становище „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД

              

              Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

 

              Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА  

 

 

                   2. Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 1114 от 07.12.2011г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

 

                Становище „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

                Становище „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

  

                Становище „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД

   

                Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

    

                Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

                3. Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 380 от 01.03.2012г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

                

                Становище „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

               

                Становище „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

 

               

                Становище „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД

 

               

                Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

               

                Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

 

 

·         Становища на Европейската комисия

 

      Становище на ЕК пo Пазар 2

 

       Становище на ЕК по Пазар 3