ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

С цел превенция и защита на общественото здраве по отношение на COVID-19, Комисията за регулиране на съобщенията насърчава гражданите да използват осигурените електронни портали и лицензираните пощенски оператори. Всички плащания към Комисията могат да бъдат извършени онлайн по банков път, чрез система за електронно разплащане Ипей/E-pay/ и Easypay, без необходимост от посещение на място. В публикуваното съобщение АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ще намерите подробна информация с имейлите и телефоните, на които може да получите допълнителна информация за предлаганите административни услуги и начините на плащане, както и да задавате въпроси за дължимите такси.


Комисия за регулиране на съобщенията предоставя 39 е-услуги на бизнеса и гражданите