Обществено обсъждане по проекти на административни актове по ЗЕС, ЗПУ и ЗЕДЕП за 2016 година