Контакти

Комисия
Председател Иван Димитров -
Заместник председател Кристина Хитрова -
Член на КРС Анна Хаджиева -
Член на КРС Ердинч Хайрула -
Член на КРС Илия Христозов -
Главен секретар Станислава Йорданова -
Ръководител инспекторат Иван Каназирски -
Финансов контрольор Искра Паунчева -
Ръководител на вътрешния одит Тодор Тодоров -
Служител по сигурността на информацията Божидар Босашки -
Администрация на комисията
Дирекция „Финансови и административни дейности”
Директор Мая Мирчева -
Началник отдел „Бюджет и финанси” Доротея Кожухарова -
Началник отдел „Счетоводна дейност” Йордан Пеев -
Началник отдел „Човешки ресурси” Мая Мирчева -
Началник отдел „Административни дейности” Нели Лазарова -
Началник Отдел "Връзки с обществеността и протокол" Златко Тодоров -
Началник отдел „Стопански дейности” - -
Началник отдел „Информационни технологии” Златка Асенова -
Главна дирекция "Мониторинг и контрол на съобщенията"
Директор Тинка Капитанова -
Началник отдел “Контрол на радиочестотния спектър” Красимир Бошкилов -
Началник отдел “Инспекция на съобщенията” Михаела Богданова -
Началник отдел “Национална система за мониторинг на РЧС” Елисавета Соколова -
Началник отдел “Териториално звено – Бургас” Мариян Георгиев - с.д. Началник отдел -
Началник отдел “Териториално звено – Варна” Румяна Танева -
Началник отдел “Териториално звено – Велико Търново” Тодор Георгиев -
Началник отдел “Териториално звено – Враца” Ивайло Марков -
Началник отдел “Териториално звено – Пловдив” Танчо Атанасов -
Дирекция „Правна”
Директор Мария Бончева -
Началник oтдел „Нормативни актове и правно осигуряване" Малина Войкова - с.д. Началник отдел -
Началник oтдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове” Георги Сулев -
Началник oтдел „Процесуално представителство и административни наказания” Павлина Цинцова -
Дирекция "Управление на ограничен ресурс"
Директор Мирослава Тодорова -
Началник отдел „Номерационен ресурс и електронен подпис" Йосиф Леви -
Началник отдел “Регулация и координация” Даниела Алексиева -
Началник отдел “Радиоразпръскване” Георги Колев -
Началник отдел „Наземни и спътникови мрежи” Галя Блатева -
Дирекция "Регулиране"
Директор Боряна Стоева -
Началник отдел “Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения” - -
Началник отдел “Регулиране на електронните съобщения” Мария Попиванова-Китанова -
Началник отдел “Регулиране на пощенските услуги” Юлия Бижева -
Адрес:
Комисия за регулиране на съобщенията              ЕИК 121747864
гр. София 1000,                  ул. Ген. Йосиф В. Гурко №6,   Еmail:info@crc.bg 
За връзка с медиите:    Email: pr@crc.bg                Тел: 02 949 29 73

Телефони за контакт:
Деловодство: 02 949 27 60
Бюджет и финанси: 02 949 27 39

Информация: 02 949 27 23
Получаване на разрешителни и лицензии: 02 949 27 61

Факс: 987 06 95