Контакти

Комисия
Председател Иван Димитров -
Заместник председател Никола Колев -
Член на КРС Илия Христозов -
Член на КРС Константин Тилев -
Член на КРС Ирина Романска -
Главен секретар Кристина Хитрова -
Служител по сигурността на информацията Божидар Босашки -
Администрация на комисията
Дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”
Директор Йолиана Райкова -
Началник oтдел „Комуникации” Данаил Николов -
Началник oтдел „Международно сътрудничество” Виолета Димитрова -
Дирекция „Правна”
Директор Неда Койчева -
Началник oтдел „Нормативни актове и правно осигуряване" Мария Бончева -
Началник oтдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове” Георги Сулев -
Началник oтдел „Процесуално представителство и административни наказания” Павлина Цинцова -
Главна дирекция "Контрол на съобщенията"
Директор Тинка Капитанова -
Началник отдел “Контрол на радиочестотния спектър” Рени Цончева -
Началник отдел “Инспекция на съобщенията” Михаела Богданова -
Началник отдел “Национална система за мониторинг на РЧС” Елисавета Соколова -
Началник отдел “Териториално звено – Бургас” Руси Златев -
Началник отдел “Териториално звено – Варна” Румяна Танева -
Началник отдел “Териториално звено – Велико Търново” Тодор Георгиев -
Началник отдел “Териториално звено – Враца” Ивайло Марков -
Началник отдел “Териториално звено – Пловдив” Танчо Атанасов -
Дирекция "Управление на радиочестотния спектър"
Директор Мирослава Тодорова -
Началник отдел "Радиолюбители и уведомления" Светлана Желязкова -
Началник отдел “Регулация и координация” Даниела Алексиева -
Началник отдел “Радиоразпръскване” Георги Колев -
Началник отдел „Наземни неподвижни и спътникови мрежи” Галина Георгиева -
Началник отдел “Наземни подвижни мрежи” Галя Блатева -
Дирекция "Техническо регулиране"
Директор Цветелина Севлиевска -
Началник отдел „Управление на номерационния ресурс и регулиране на ДУУ" Йосиф Леви -
Началник отдел “Взаимно свързване и достъп” Йорданка Йончева -
Дирекция "Пазарно регулиране"
Директор Боряна Стоева - с.д. директор на дирекция ПР -
Началник отдел “Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения” Милена Петкова -
Началник отдел “Регулиране на електронните съобщения” Мария Попиванова-Китанова -
Началник отдел “Регулиране на пощенските услуги” Боряна Стоева -
Дирекция „Финансови и административни дейности”
Директор Станислава Йорданова - с.д. директор на дирекция ФАД -
Началник отдел „Бюджет и финанси” Доротея Кожухарова -
Началник отдел „Счетоводна дейност” Йордан Пеев -
Началник отдел „Човешки ресурси” Мая Мирчева -
Началник отдел „Административни дейности” Нели Лазарова -
Началник отдел „Стопански дейности” Станислава Йорданова -
Началник отдел „Информационни технологии” Златка Асенова -
Адрес:
Комисия за регулиране на съобщенията
гр. София 1000,
ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6  Еmail:info@crc.bg 
За връзка с медиите:    Email: pr@crc.bg

Телефони за контакт:
Деловодство: 02 949 27 60
Бюджет и финанси: 02 949 27 39

Информация: 02 949 27 23
Получаване на разрешителни и лицензии: 02 949 27 61

Факс: 987 06 95