Документен портал на КРС

 

 

 

Към документния портал

 

 

Уважаеми потребители,

 

Документният портал Ви дава възможност да изпращате цифрово подписани документи до КРС, както и да получавате съответните отговори. За да го използвате, трябва да притежавате валидно квалифицирано удостоверение за усъвършенстван или квалифициран електронен подпис и неговият софтуер да е инсталиран на Вашия компютър.

 

Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги в Република България са Инфонотари ЕАД, Информационно обслужване АД, Борика АД, Евротръст Технолъджис АД.

 

Ако сте инсталирали софтуера съгласно инструкциите на издателя на усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение, или квалифициран електронен подпис, би трябвало да можете да влезете в документалния портал през връзката по-долу.

 

Ако по някаква причина компютърът Ви отчита грешка, моля:

  • проверете инсталацията на усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение, или квалифициран електронен подпис на Вашия компютър съгласно обзорната инструкция тук.
  • ако все още не можете да влезете в портала - пишете ни на адрес dp@crc.bg с описание на грешката, която получавате.

 

Документният портал на КРС приема само цифрово подписани документи.

Ето защо достъпът до портала чрез усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение, или квалифициран електронен подпис НЕ означава, че изпратеният документ е цифрово подписан.

 

Необходимо е документът предварително да бъде  цифрово подписан в средата на Microsoft Word 2003 (или по-висока версия), Microsoft Excel 2003 (или по-висока версия) и Adobe Acrobat Reader 9.20 (или по-висока версия).

 

Електронен документ, който не е подписан с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение, или квалифициран електронен подпис, няма да бъде приет до Документния портал на КРС.

 

Документния портал на КРС приема само електронно подписани документи в следните формати:

  •       DOC - създадени от Microsoft Office 2003 или по-висока версия.
  •      XLS  - създадени от Microsoft Office 2003 или по-висока версия.
  •       PDF – създадени и подписани с произволен софтуер за създаване и подписване на PDF.

Примерна инструкция за подписване с MSWord, MSExcel и Adobe Acrobat Reader можете да намерите тук.

 

Уважаеми потребители,

 

С изпращането на надлежно подписани електронни документи подателят заявява съгласието си за следното:

  •   Да получава електронни изявления от КРС чрез електронна поща и/или през Документния портал;
  •  Личните данни, които се събират чрез този Документен портал се обработват от Комисията за регулиране на съобщенията единствено за нуждите на предоставяните на клиента услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.

 

За препоръки и сигнали за евентуални технически неудобства при ползването на Документния портал, моля, пишете на следния е-мейл адрес dp@crc.bg.

 

Към документния портал