Търсене в сайта

Антикорупция

 
 
Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на КРС може да попълните следната форма. След въвеждане, ще получите входящ номер.
 
Сигнали за корупция се приемат и по следният начин:
    1. На хартиен носител:
    - по пощата, на адреса на КРС: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6;
    - в пощенската кутия за сигнали, намираща се на партерния етаж в административната сграда на КРС, на адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6;
    - лично: в деловодството на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
    2. На електронна поща: anti_corupcia@crc.bg
    3. На горещ телефон: 0800 18028
 
 
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА КРС ЗА 2023 Г.
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА КРС ЗА 2022 Г.
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КРС ЗА 2022 Г.
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КРС ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 Г.
 
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 г.
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА КРС ЗА 2021 Г.
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 г.
 
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА КРС ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 Г.
 
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА КРС ЗА 2021 Г.
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА КРС ЗА 2020 Г.
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА КРС ЗА 2020 Г.
 
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2020 Г.
 
ЗАПОВЕД И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
 
ЗАПОВЕД И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
 
ЗАПОВЕД И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
 
ЗАПОВЕД И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА