Работа в КРС

 

Комисията за регулиране на съобщенията е специализиран независим регулаторен орган, който осъществява секторната политика в областта на електронните съобщения и пощенските услуги. В условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно българското и европейското законодателство, Комисията се стреми да насърчава конкуренцията на съобщителните пазари в страната. Националният регулаторен орган работи за увеличаване на инвестициите в сектора на съобщенията,  развитие на новите технологии и защита на потребителите в България.

 

Нашата мисия е в условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно бългаското законодателство да насърчаваме конкуренцията на телекомуникационните пазари в страната, да стимулираме развитието на комуникационния сектор в условията на конкурентна среда, предоставяйки достъп до различни технически напреднали и достъпни комуникационни услуги, и защитавайки интересите на потребителите. Националният регулатор работи за увеличаване на инвестициите в сектора и развитие на новите технологии в областта на съобщенията и защита на потребителите в България.

 

Ние се стремим да провеждаме политика по привличане, задържане и развитие на динамични и квалифицирани специалисти в областта на телекомуникациите, икономиката и правото.

 

На тази страница ще откриете информация за свободните работни места при нас и необходимите документи за кандидатстване.