Невръчени АУАН и НП

Съобщение за невръчено наказателно постановление, издадено на „ТБГ“ ООД, ЕИК 201191603. 

(Публикувано на 11.02.2020)

Съобщение за невръчено наказателно постановление, издадено на „ТРАНС КЕПИТЪЛ 2018“ ЕООД, ЕИК 205428315. 

(Публикувано на 11.02.2020)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-174/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-173/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-172/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-171/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-160/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № П-159/06.11.2019 г. съставен на “ЛИНК ПЛЮС” ЕООД, ЕИК 115859346.

(Публикувано на 19.12.2019г.)

Съобщение за невръчен АУАН № С-144/21.08.2019 г. съставен на „ДЖИ ДИ ЕН – ГАЛАКСИ ДИДЖИТЪЛ НЕТУОРК” ООД, ЕИК 205343325.

(Публикувано на 09.12.2019г.)

Съобщение за невръчен АУАН № С-143/21.08.2019 г. съставен на „ДЖИ ДИ ЕН – ГАЛАКСИ ДИДЖИТЪЛ НЕТУОРК” ООД, ЕИК 205343325.

(Публикувано на 09.12.2019г.)

 Съобщение за невръчен АУАН № С-157 от 23.10.2019г г. съставен на „ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131431964

 (Публикувано на 05.12.2019г.)