Невръчени АУАН и НП

Съобщение за невръчено наказателно постановление, издадено на „ЕВРОНЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 201912843

(Публикувано на 26.03.2021г.)

Съобщение за невръчено наказателно постановление, издадено на „НЕВО ТВ“ ЕООД, ЕИК 201138180

(Публикувано на 26.03.2021г.)

Съобщение за невръчено наказателно постановление, издадено на „БУЛИОН ВАУЛТ ЕЕ“ ЕООД, ЕИК 205260185

(Публикувано на 26.03.2021г.)

Съобщение за невръчено наказателно постановление, издадено на „ТИВИ НЕТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК 175099926

(Публикувано на 26.03.2021г.)

Съобщение за невръчен АУАН № С-095 / 20.10.2020 г. съставен на "ФЕНИКС 666" ООД, ЕИК 202249162

(Публикувано на 25.11.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № С-094 /20.10.2020 г. съставен на "ФЕНИКС 666" ООД, ЕИК 202249162

 (Публикувано на 25.11.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № П-082/10.08.2020 г. съставен на „ФОКУС-НУНТИ” ООД, ЕИК 130552817

 (Публикувано на 27.08.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № С-048/26.05.2020 г. съставен на „ОПТИККОМС“ ЕООД, ЕИК 175427796

(Публикувано на 26.06.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № С-059/03.06.2020 г. съставен на „БУЛИОН ВАУЛТ ЕЕ“ ЕООД, ЕИК 205260185

(Публикувано на 26.06.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № С-054/27.05.2020 г. съставен на “УНИТРОНИКС” ЕООД, ЕИК 203604253

(Публикувано на 26.06.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № С-051/20.05.2020 г. съставен на „ОРИОН-САТ” ЕООД, ЕИК 121003673

(Публикувано на 26.06.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № С-050/26.05.2020 г. съставен на „НЕВО ТВ” ЕООД, ЕИК 201138180

(Публикувано на 26.06.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № С-046/26.05.2020 г. съставен на „ЕВРОНЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 201912843

(Публикувано на 26.06.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № П-049/19.05.2020 г. съставен на „ГАЛАКСИ НЕТУЪРК” ЕООД, ЕИК 201156 876

(Публикувано на 23.06.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № Б-055/21.05.2020 г. съставен на „ННТ” ЕООД, ЕИК 204517043

(Публикувано на 23.06.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-058 от 27.05.2020 г. съставен на „С-НЕТ ООД” ЕООД, ЕИК 114046699

(Публикувано на 16.06.2020 )

Съобщение за невръчено наказателно постановление, издадено на „ВИЛ ТАКСИ - С“ ООД, ЕИК 123755831

(Публикувано на 08.06.2020 )

Съобщение за невръчен АУАН № П-35/08.05.2020 г. съставен на „ТИВИ НЕТ СЪРВИСИС” ЕООД, ЕИК 175099926

(Публикувано на 03.06.2020 )

Съобщение за невръчено наказателно постановление, издадено на „ТБГ“ ООД, ЕИК 201191603. 

(Публикувано на 11.02.2020)

Съобщение за невръчено наказателно постановление, издадено на „ТРАНС КЕПИТЪЛ 2018“ ЕООД, ЕИК 205428315. 

(Публикувано на 11.02.2020)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-174/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-173/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-172/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-171/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № ВТ-160/20.12.2019 г. съставен на „СЕВЕР НЕТ” ЕООД, ЕИК 204566086. 

(Публикувано на 28.01.2020г.)

Съобщение за невръчен АУАН № П-159/06.11.2019 г. съставен на “ЛИНК ПЛЮС” ЕООД, ЕИК 115859346.

(Публикувано на 19.12.2019г.)

Съобщение за невръчен АУАН № С-144/21.08.2019 г. съставен на „ДЖИ ДИ ЕН – ГАЛАКСИ ДИДЖИТЪЛ НЕТУОРК” ООД, ЕИК 205343325.

(Публикувано на 09.12.2019г.)

Съобщение за невръчен АУАН № С-143/21.08.2019 г. съставен на „ДЖИ ДИ ЕН – ГАЛАКСИ ДИДЖИТЪЛ НЕТУОРК” ООД, ЕИК 205343325.

(Публикувано на 09.12.2019г.)

 Съобщение за невръчен АУАН № С-157 от 23.10.2019г г. съставен на „ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131431964

 (Публикувано на 05.12.2019г.)