Търсене в сайта

Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване


Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване

С настоящата анкета проучваме удовлетвореността на физическите и юридическите лица от административното обслужване, предоставяно от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Целта на проучването е осигуряване на по-добро, по-бързо и ефикасно административно обслужване.

Моля да ни окажете съдействие, като попълните настоящата анкета.

 

 

 

Анкета за удовлетвореността на крайните потребители от качеството на услугата „достъп до интернет”


Уважаеми потребители на услугата „достъп до интернет”,

В стремежа си за още по-добро изпълнение на своите цели,  една от които е осигуряване на прозрачност и защита на крайните потребители, Комисията за регулиране на съобщенията Ви кани да участвате в анонимна анкета, свързана с Вашата удовлетвореност от качеството на услугата достъп до интернет, предоставяна от Вашия доставчик. Oтговорите Ви ще са полезни на КРС при анализиране качеството на предоставяните услуги. 

При всяка смяна на обстоятелствата имате възможност да попълните анкетата отново, но не по-рано от 30 дни от датата на последното попълване.