Търсене в сайта

Резултати от проверки на независими одитори

Публична версия на доклад за констатации в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка № 03-08-39/25.08.2020 г. с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2018 финансова година

Публична версия на доклад за констатации в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка № 03-08-120/20.12.2019 г. с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години

Публична версия на доклад за констатации в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка № 03-08-42/01.08.2017 г. с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години

Публична версия на доклад за констатации в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка № 03-08-28/26.06.2015 г. с предмет: „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 2013 финансови години

Доклад за констатации в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания“ АД за 2011 финансова година"

Доклад за заключения и оценки в резултат от проверката на нетните разходи на „Българска телекомуникационна компания“ АД от предоставяне на универсална услуга през 2009 и 2010 финансови години

Доклад за фактически констатации в изпълнение на Договор за възлагане на обществена поръчка от 20.10.2012 г., с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” АД за 2009 и 2010 финансови години”