Търсене в сайта

Доклад за фактически констатации в изпълнение на Договор за възлагане на обществена поръчка от 20.10.2012 г., с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” АД за 2009 и 2010 финансови години”