Търсене в сайта

Доклад за констатации в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания“ АД за 2011 финансова година"