Търсене в сайта

Доклад за заключения и оценки в резултат от проверката на нетните разходи на „Българска телекомуникационна компания“ АД от предоставяне на универсална услуга през 2009 и 2010 финансови години