Търсене в сайта

Пазар на линии под наем на дребно (пазар № 7 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.), пазар на терминиращи сегменти на линии под наем на едро (пазар № 14 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г., съответно № 6 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.) и пазар на магистрални сегменти на линии под наем на едро (пазар № 13 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.)

 

·         Окончателно решение

 

·         Приложение към решението (пазарен анализ)

 

·         Становища, постъпили по време на проведените обществени обсъждания със заинтересованите предприятия и становища на Комисията за защита на конкуренцията

 

       1. Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 226 от 16.02.2012 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

      Становище „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

      Становище „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

 

      Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

 

      Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

   

      2. Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 1377 от 05.06.2012 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

      Становище „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

      Становище „МОБИЛТЕЛ” ЕАД 

 

      Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ  

 

      Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

  

·         Становище на Европейската комисия