Търсене в сайта

Със свое Решение № 1522 от 21.06.2012 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие „Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения”

 

Комисията за регулиране на съобщенията,  със свое Решение № 1522 от 21.06.2012 г., прие „Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения”

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на „Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения”.

.

Становища, постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

- „Българска телекомуникационна компания” АД;

- „Космо България Мобайл” ЕАД;

- „Мобилтел” ЕАД;

- Сдружение за електронни комуникации