Търсене в сайта

Новини

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решения №№ 373, 374 и 375 от 17.03.2010 г. прие изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на номера

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решения №№ 373, 374 и 375 от 17.03.2010 г. прие изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на номера

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решения№ 373, 374 и 375 от 17.03.2010 г. прие изменение и допълнение на:

 

Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга;

 

Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление и

 

Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга;

 

наричани по-нататък „Функционални спецификации”,

 
в които са отразени резултатите от проведените процедури по обществено обсъждане на проектите за изменение и допълнение на Функционалните спецификации, открити с Решения №  1185, 1193 и 1194 от 17.09.2009 г. на КРС и резултатите от допълнително допитване до заинтересованите предприятията по въпроси, възникнали в рамките на общественото обсъждане. 
-->