Търсене в сайта

Пазар на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители (пазар № 1 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.), пазар на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение и пазар на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение (пазари № № 3-6 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.):

 

Пазар на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители (пазар № 1 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.), пазар на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение и пазар на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение (пазари № № 3-6 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.):
 

  • Становища, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане със заинтересованите предприятия и становище на Комисията за защита на конкуренцията.

                   -  Становище "МОБИЛТЕЛ" ЕАД
                   -  Становище "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД

                          1; 2; 3;
                   -  Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА