Търсене в сайта

Със свое Решение № 1902 от 30.08.2012 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена”

 

Комисията за регулиране на съобщенията,  със свое Решение № 1902 от 30.08.2012 г., прие „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена”.

 

Измененият текст на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена е публикуван в раздел „Практическа информация”.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена”.

 

Становища, постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

- „Българска телекомуникационна компания” АД;

- „Космо България Мобайл” ЕАД;

- „Мобилтел” ЕАД;

- Сдружение за електронни комуникации;

- Национална компания железопътна инфраструктура;

- Администрация на Президента