Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проекти на решения за изменение на функционалните спецификации за преносимост на номерата

 

Със свои Решения № 1241, № 1242, № 1243 от 15.05.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисията) откри процедура за обществени консултации на проекти за изменение на:

 

1. Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление;

 

2. Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга;

 

3. Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга,

 

Измененията са свързани с отпадане на разпоредби,  отнасящи се до причините за отказ от преносимост от страна на даряващия доставчик, намаляване на сроковете за осъществяване на преносимост и съобразяване на функционалните спецификации с измененията в Закона за електронните съобщения.   


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 21.06.2012 г.на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg