Търсене в сайта

Пазар на едро на висококачествен достъп в определено местоположение (пазар 4 от Препоръка на ЕК 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)

 

 

1. Окончателно решение

2. Приложение към решението (пазарен анализ)

3. Становища на заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 281 от 11.05.2016 г., от:

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - 15.06.2016 г.

Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД - 15.06.2016 г.

Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА - 17.06.2016 г.

 

 4. Становище на Европейската комисия  

 Решение на Европейската комисия 28.07.2016 г. по преписка BG/2016/1884