Търсене в сайта

Пазар на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 от Препоръка на ЕК 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)

 

1. Окончателно решение

2. Приложение към решението (пазарен анализ)

3. Становища, постъпили по време на проведените обществени обсъждания със заинтересованите предприятия и становища на Комисията за защита на конкуренцията:

 

 

      3.1.  Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 357/06.08.2015 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията 

 

    

       Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 11.09.2015 г.

   

       Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 12.09.2015 г.

 

       Становище ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 12.09.2015 г.

 

       Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 14.09.2015 г. 

 

      

       3.2. Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 44/28.01.2016 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията 

 

       Становище МАКС ТЕЛЕКОМ ООД 01.03.2016 г.

 

       Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 07.03.206 г.

 

       Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 09.03.2016 г.

 

       Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 07.03.2016 г.

 

       Становище ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 09.03.2016 г.

 

       Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 29.02.2016 г.

 

 

       4. Становище на Европейската комисия

 

       Становище на Европейската комисия