Търсене в сайта

Със свое Решение № 174 от 28.02.2013 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на цените и на ценовите пакети на универсалната услуга

 

Комисията за регулиране на съобщенията, със свое Решение № 174 от 28.02.2013 г., прие резултатите от проведено общественото обсъждане на Проект на Методика за определяне на цените и на ценовите пакети на универсалната услуга.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища и приетите предложения по обществено обсъждане, както и мотивите за неприетите предложения по Проекта на Методика за определяне на цените и на ценовите пакети на универсалната услуга.

 

Становища, постъпили по време на проведените обществени консултации:

 

 

„Българска телекомуникационна компания” АД

 

„Космо България Мобайл” ЕАД

 

"Мобилтел" ЕАД

 

Анализ на ценовата достъпност на универсалната услуга.