Търсене в сайта

Със свои Решения №№ 553, 555 и 557 от 12.11.2015 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие изменения на Функционални спецификации за преносимост на мобилни, географски и негеографски номера

 

Комисията за регулиране на съобщенията, със свои Решения №№ 553, 555 и 557  от 12.11.2015 г., прие изменение и допълнение на следните документи:

 

Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга;

 

Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление;

 

Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга.

 

Решенията са обнародвани в Държавен вестник бр. 91 от 24.11.2015 г.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на „Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга“.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на „Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление“.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на „Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга“.

 

Становища, постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

- „Българска телекомуникационна компания” ЕАД;

- „Мобилтел” ЕАД;

- „Теленор България“ ЕАД

- Сдружение за електронни комуникации (СЕК).