Разходоориентирани цени за генериране и за терминиране на повиквания в определено местоположение