Становища на заинтересованите страни:

 

·         Становище на „Българска телекомуникационна компания” АД

·         Становище на „Българска телекомуникационна компания” АД

·         Становище на „Мобилтел” ЕАД