Търсене в сайта

Със свое Решение 1603 от 12 юли 2012 г., Комисията за регулиране на съобщенията одобри Типово предложение за достъп до пасивна инфраструктура

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисия),  със свое Решение 1603 от 12 юли 2012 г., одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК) проект на Типово предложение за достъп до пасивна инфраструктура със задължителни указания за неговото изменение.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по позицията на комисията относно проекта на Типовото предложение.