Търсене в сайта

Пазари на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение и обществено достъпни телефонни услуги, предоставяни в определено местоположение (пазари № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.)

 

 

Пазари на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение и обществено достъпни телефонни услуги, предоставяни в определено местоположение (пазари № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Препоръка на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.):

  • Становища, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане със заинтересованите предприятия 

           БТК АД


           Космо България Мобайл ЕАД


           Мобилтел ЕАД


           СЕК


           БТК АД


           Космо България Мобайл ЕАД


           Мобилтел ЕАД


           СЕК


           Източна Телекомуникационна Компания АД


           Кейбълтел ЕАД


                     Транс Телеком ЕАД