Търсене в сайта

Пазар на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазари 2 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)