Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) с Решение № 2050 от 18.09.2008 г., прие проект на Функционални спецификации за преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга.

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 2050 от 18.09.2008 г., прие Проект на Функционални спецификации за преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга.

 

            Мотиви:Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 24 октомври 2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg