Търсене в сайта

С Решение № 41 от 22.02.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна (физическа) инфраструктура

С Решение № 41 от 22.02.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна (физическа) инфраструктура.

Проектът на решение и приложението към него (проект на анализ) се представят за обсъждане на заинтересованите лица и са публикувани на интернет страницата на КРС в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.