Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 112 от 06.03.2014 г., прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

 

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 112 от 06.03.2014 г., прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Измененият текст на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, съгласно  Решение № 113 от 06.03.2014 г., е публикуван в раздел „Практическа информация”.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена”.

 

Становища, постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

- „Българска телекомуникационна компания” АД;

 

- „Мобилтел” ЕАД;

 

- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)