Търсене в сайта

Със свое Решение № 298 от 18.04.2013 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга

 
Комисията за регулиране на съобщенията, със свое Решение № 298 от 18.04.2013 г., прие резултатите от проведено общественото обсъждане на Проект на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища и приетите предложения по обществено обсъждане, както и мотивите за неприетите предложения по Проекта на Методика за изчисляване на  нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга.

 

Становища, постъпили по време на проведените обществени консултации:

 - „Синдикална федерация на съобщенията”

 - „Български пощи” ЕАД

 - "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията" ЕАД