Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (процедура открита с решение на КРС № 852 от 05.08.2010 г.)