Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по "Позиция относно промяна на начина на номеронабиране на географски номера в Република България чрез въвеждане на закрито номеронабиране" приета с Решение № 526 от 05.05.2010 г.