Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията стартира обществени консултации във връзка с определянето на целевите стойности на параметрите за качество на обслужване при предоставянето на универсална услуга

 

 

       

        Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 340/11.03.2010 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с определянето на целевите стойности на параметрите за качество на обслужване при предоставянето на универсална услуга.

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставения на консултации въпрос,

както и по позицията на КРС в срок до 06 април 2010 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6 и на адрес: info@crc.bg