Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за процеса за смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет

С Решение № 279 от 04.08.2022 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет.

В рамките на определения срок в КРС са постъпили  становища от:

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет