Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения”

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

 

Проектът е приет с Решение 332 от 08.04.2009 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на Закона за електронни съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 15.05.2009 г., на адрес:
гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg