Търсене в сайта

С Решение 351 от 29 юни 2017 г., Комисията за регулиране на съобщенията одобри Типово предложение за необвързан достъп със задължителни указания за неговото изменение

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисия),  със свое Решение № 351 от 29 юни 2017 г., одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) проект на Типово предложение за необвързан достъп със задължителни указания за неговото изменение.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по позицията на комисията относно проекта на Типово предложение.

 

Становища, постъпили по време на проведените обществени консултации:

 

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 

 

МОБИЛТЕЛ ЕАД