Търсене в сайта

С решение № 575 от 26.11.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за съгласуване с указания на типов договор за условия за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД, в което са отразени резултатите от обществено обсъждане, открито с решение № 281 от 25.06.2015 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 575 от 26.11.2015 г., прие Проект на решение за съгласуване с указания на типов договор за условия за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД.

 

В проекта на решение са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане на проекта на решение за съгласуване на типов договор за условия за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД (Таблица), открито с Решение на КРС № 281/26.05.2015 г.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.12.2015 г. на адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.