Търсене в сайта

Новини

Списък на фирмите подали заявления с намерения за ползване на радиочестотния спектър в обхват 1800 MHz

Списък на фирмите подали заявления с намерения за ползване на радиочестотния спектър в обхват 1800 MHz

 

    Във връзка със засиления обществен интерес, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) публикува списък на фирмите подали заявления, относно обявеното намерение на КРС за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие, при използване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър - 2 x 5 MHz от обхват 1800 MHz.

 

1. Заявление вх. № 12-01-1037/08.05.2008 г. от ТЮРКСЕЛ ИЛЕТИШИМ ХИЗМЕТЛЕРИ А.С.

 

2. Заявление вх. № 12-01-217/14.05.2008 г. от „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД.

 

3. Заявление вх. № 12-01-1101/14.05.2008 г. от „КЕРИЪР БГ” ООД.

 

4. Заявление вх. № 12-01-1125/16.05.2008 г. от „ТРАНС ТЕЛЕКОМ” ЕАД.

 

5. Заявление вх. № 12-01-1167/19.05.2008 г. от „СПЕКТЪР НЕТ” АД.

 

6. Заявление вх. № 12-01-1146/19.05.2008 г. от „ХЕНДИ - ТЕЛ” ЕООД.

 

7. Заявление вх. № 12-01-1179/20.05.2008 г. от „АРТЛАНД” ЕООД.

 

8. Заявление вх. № 12-01-1196/20.05.2008 г. от „ВЕЛОСИТИ - ИЮ” ООД.

 

9. Заявление вх. № 12-01-1198/20.05.2008 г. от „МОБИЛ СВЯТ” ЕООД.

 

10. Заявление вх. № 12-01-1206/20.05.2008 г. от „А и Т ИНК” ЕООД.

 

11. Заявление вх. № 12-01-1207/21.05.2008 г. от „ИЗТОЧНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 

12. Заявление вх. № 12-01-1208/21.05.2008 г. от ТЕЛКО АГ.
 

 

За контакти:

 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя

e-mail: amirosnikova@crc.bg

 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg


телефон: 02/949 22 73

 

-->