Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на „Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения”

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1311 на КРС от 25.10.2007 г., прие Проект на „Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения”.

Мотиви за приемане на проекта.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 31.10.2007 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg