Търсене в сайта

Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2013 г.

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Решение № 40/23.01.2014 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, предприятията, посочени в „Списък на предприятията, които следва да предоставят информация за дейността си през 2013 г., съгласно Решение на КРС № 40/23.01.2014 г.”, следва да предоставят информация, съгласно образци на въпросници и инструкции към тях от Приложение I, Приложение II, Приложение III, Приложение IV, Приложение V, Приложение VI и Приложение IX към решението.

 

ВАЖНО!

Формуляри на въпросници „ОБЩА ЧАСТ” (Приложение I към решението) и „Въпросник за проучване възможността за достъп до и ползване на пасивна инфраструктура, включително канална мрежа” (Приложение IX към решението) се попълват и изпращат в КРС от всички предприятия, посочени в списъка по-горе, независимо от това дали през 2013 г. са осъществявали дейност или не.

 

Необходимостта от попълване на останалите 5 специализирани формуляра на въпросници (Приложения от II до VI към решението) зависи от това какви електронни съобщителни услуги сте предоставяли през 2013 г. - всяко предприятие следва да попълни първо формуляр "ОБЩА ЧАСТ", след което, съгласно указанията от последната страница на този формуляр, да премине към попълване на останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги.

 

Образците на въпросниците и инструкциите към тях от посочените приложения се съдържат съответно във файлове формат „*.xls” и формат „*.pdf”, достъпни чрез следните линкове:

 

1.   Файл „01-Formular-OBSHTA_CHAST-2013.xls”, в който се съдържа формуляр „ОБЩА ЧАСТ” към въпросник за отчет на дейността през 2013 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „01-INSTRUKCIYA-Formular-OBSHTA CHAST.pdf”; 

 

Телефон за информация във връзка с изготвяне на Приложение 1 към въпросника:

02 949 27 39 и 02 949 27 11

 

2.    Файл „02-Formular-Fiksirana-telephonna_usluga-2013.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2013 г. на предприятията, предоставящи фиксирана телефонна услуга и/или достъп до обществена телефонна услуга чрез услугата "избор на оператор" и/или телефонна услуга чрез обществени телефони”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „02-INSTRUKCIYA-Formular-Fiksirana-usluga.pdf”;

 

Телефон за информация/консултация по въпросника:

02 949 29 83

 

3.   Файл „03-Formular-Mobilni-uslugi-2013.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2013 г. на предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „03-INSTRUKCIYA-Formular-Mobilni-uslugi.pdf”;

 

Телефон за информация/консултация по въпросника:

02 949 29 93

 

4.   Файл „04-Formular-Internet-prenos-na-danni-2013.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2013 г. на предприятията, предоставящи услуги за пренос на данни и/или услуги за достъп до интернет”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „04-INSTRUKCIYA-Formular-Internet.pdf”;

 

Телефон за информация/консултация по въпросника:

02 949 29 86 и 02 949 29 59

 

5.   Файл „05_Formular-TVRadio-2013.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2013 г. на предприятията, предоставящи услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, вкл. наземно радиоразпръскване и IPTV”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „05-INSTRUKCIYA-Formular-TVRadio.pdf”;

 

Телефон за информация/консултация по въпросника:

02 949 29 62 за информация по Раздели Б.2., Б.3. и Б.4. на въпросника

02 949 29 38 за информация по Раздели Б.1. на въпросника

 

6.     Файл „06_Formular-Linii-pod-naem-2013.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2013 г. на предприятията, предоставящи услугата линии под наем, вкл. международни линии под наем”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „06-INSTRUKCIYA-Formular-Linii-pod-naem.pdf”;

 

Телефон за информация/консултация по въпросника:

02 949 29 35

 

7.     Файл „07-Formular_Kanalna-mreja_2013.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за проучване възможността за достъп до и ползване на пасивна инфраструктура, включително канална мрежа”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „07-INSTRUKCIYA-Formular_Kanalna-mreja_2013.pdf”;

 

Телефон за информация/консултация по въпросника:

02 949 29 33 или 02 949 29 38

 

Срокът за предоставяне на информацията, съгласно горепосочените образци на въпросници е 1-ви март 2014 г.

 

Попълнените формуляри изпращайте на адрес:

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6

1000, гр. София

 

В случай, че притежавате електронен подпис, вместо на хартиен носител, можете да подадете към деловодството на КРС формулярите, като електронно подписани файлове (допустими формати *.doc; *.xls; *.pdf), използвайки електронния портал на КРС, достъпен на следния електронен адрес: http://www.crc.bg/section.php?lang=bg&id=837.

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес: market@crc.bg.