Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за реда и условията за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната при спешни повиквания от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги към центровете за спешни повиквания

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 159 от 28 февруари 2008 г., прие Проект на Правила за реда и условията за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната при спешни повиквания от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги към центровете за спешни повиквания.

Мотиви за приемане на проекта.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок от 10.03.2008 г. до 11.04.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg