Търсене в сайта

Проект на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, след обществено обсъждане и таблица с приети и неприети забележки по проекта

Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, след обществено обсъждане и таблица с приети и неприети забележки по проекта, които ще бъдат предоставени на ДАИТС.