Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения 2007/11/15