Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на „Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби и съоръженията, свързани с тях” 2007/10/30

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1309 на КРС от 25.09.2007 г., прие Проект на „Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужби и съоръженията, свързани с тях”.
 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 31.10.2007 г. на адрес:гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg