Търсене в сайта

Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно прилагането на чл. 43, ал. 2 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (Общите изисквания), във връзка с чл. 228, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) (приета с протоколно решение № 2 от 27 ноември 2014 г.)