Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения