Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 2017 от 04.10.2012 г. прие проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 2017/ 04.10.2012 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект на Методика за определяне цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Методиката). 

 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 19.11.2012 г.

на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg