Търсене в сайта

Таблици с постъпили в КРС становища по проекти за изменение на Функционални спецификации за преносимост на номерата

Таблици с постъпили в КРС становища по проекти за изменение на Функционални спецификации за преносимост на номерата

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение на Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление.

 

Становища, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане:

- „Българска телекомуникационна компания” АД;

- „Космо България Мобайл” ЕАД;

- „Мобилтел” ЕАД;

- Сдружение за електронни комуникации

         

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.

 

Становища, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане:

- „Българска телекомуникационна компания” АД;

- „Космо България Мобайл” ЕАД;

- „Мобилтел” ЕАД;

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга.

 

Становища, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане:

- „Българска телекомуникационна компания” АД;

- „Космо България Мобайл” ЕАД;

- „Мобилтел” ЕАД;

- Сдружение за електронни комуникации